Kľúčové úvahy

StabiCalco® je rad vápna a pojív. Bol vyvinutý za účelom úpravy, spevnenia alebo stabilizácie mnohých druhov priemyselných odpadov, priemyselných kalov a kontaminovanej pôdy pre potreby bezpečného zneškodnenia ako aj pre riečne a morské sedimenty a popolčeky pre ich ďalšie prínosné použitie.

Výhody

StabiCalco® QL, QD a QU sú typy nehaseného vápna s regulovanou reaktivitou pre solidifikáciu anorganického kalu. V prípade ošetrenia petrochemického kalu je možné potlačiť jeho reakčné teplo tak, aby vyhovovalo požiadavkám konkrétneho procesu. Pri stabilizácii CCP pre špeciálne stavebné účely sa puzolánové reakcie oneskoria, aby sa umožnilo ich skladovanie a preprava po určitú dobu. Oneskorená reakcia s vodou sa tiež vyžaduje pri injektáži v baniach so stabilizovanými CCP.