Kľúčové úvahy

StabiCalco® je rad vápna a pojív. Bol vyvinutý za účelom úpravy, spevnenia alebo stabilizácie mnohých druhov priemyselných odpadov, priemyselných kalov a kontaminovanej pôdy pre potreby bezpečného zneškodnenia ako aj pre riečne a morské sedimenty a popolčeky pre ich ďalšie prínosné použitie.

Výhody

Nehasené vápno StabiCalco® Q a hydrát StabiCalco® S sú kľúčové typy vápna, špeciálne navrhnuté pre čistenie odpadu a priemyselných kalov, rekultivačné práce a stabilizáciu sedimentov a CCP.

StabiCalco® Q je nehasené vápno s vysokou reaktivitou, ktoré sa používa všade tak, kde sa vyžaduje rozsiahle odvodňovanie a rýchla puzolánová reakcia.