Kľúčové úvahy

Rad produktov StabiCalco® Q, hydrátu StabiCalco® S a pojív StabiCalco® “B” je možné používať pri rôznych procesoch v oblasti dekontaminácie kalov a pôdy, ako aj v CCP čistení tuhého odpadu. Ponúkame mleté vápenné výrobky s kvalitou a reaktivitou, prispôsobenou pre ošetrovaný materiál a tiež vápenný hydrát všade tam, kde je potrebný alebo kde pomáha optimalizovať náklady na čistenie. Naše pojivá sú vždy šité na mieru podľa požiadaviek príslušného projektu.

Vápenné produkty StabiCalco® Q a S a pojivá StabiCalco® „B“ s upravenými vlastnosťami môžu slúžiť na odvodnenie aj na stabilizáciu sedimentov. Tieto typy produktov, v závislosti od konkrétnych podmienok, zahŕňajú nehasené vápno v type StabiCalco® Q 90, cenovo výhodné typy Q 80, Q 70 alebo hydrát StabiCalco® S. 

Výhody

  • Vápenné produkty sú dostupné v dvoch kľúčových formách použitia - ako nehasené vápno a ako hydrát.
  • Optimalizovaná chemická čistota vápenných produktov.
  • Nehasené vápno je k dispozícii s rôznym stupňom reaktivity.
  • Nehasené vápno, hydrát a mletý vápenec sú dostupné v niekoľkých zrnitostiach.
  • Prispôsobené zloženie pojív.
  • Konzistentná kvalita pre každé použitie.
     

Variácia tohto produktu

STABICALCO® Q

StabiCalco® Q je nehasené vápno s vysokou reaktivitou, ktoré sa používa všade tak, kde sa vyžaduje rozsiahle odvodňovanie a rýchla puzolánová reakcia. 
 

STABICALCO® S

StabiCalco® S hydrát je špeciálne navrhnutý pre čistenie odpadu a priemyselných kalov, rekultivačné práce a stabilizáciu sedimentov a CCP.

STABICALCO® QL, QD a QU

StabiCalco® QL, QD a QU sú typy nehaseného vápna s regulovanou reaktivitou pre solidifikáciu anorganického kalu. 
 

STABICALCO® QB a SB

Pojivá StabiCalco® QB a SB je možné použiť pre dekontamináciu anorganických a organických kalov ako aj dekontamináciu pôdy a stabilizáciu CCP.