Kľúčové úvahy

Vápenné mlieko funguje ako činidlo v (polo)mokrých procesoch, ktoré sa používajú veľmi často. Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje účinnosť odstraňovania znečisťujúcich látok, je kvalita činidla. Výroba priamo na mieste môže byť problematická, keďže si vyžaduje dôkladnú kontrolu exotermickej reakcie s nehaseným vápnom tak, aby sa dosiahli požadované vlastnosti vápenného mlieka a tiež stabilita týchto vlastností. Alternatívnym a jednoduchším riešením je vytvorenie suspenzie s využitím haseného vápna. V takomto prípade budú vlastnosti vápenného mlieka závisieť od vlastností zaobstaraného haseného vápna, keďže nedochádza k žiadnej chemickej reakcii.

CleanCalco® SD je naše hasené vápno, navrhnuté pre vytvorenie suspenzie. Tento suchý, biely prášok, pripravený na okamžité použitie, sa dá ľahko zmeniť na suspenziu pre prípravu vápenného mlieka. Jeho vlastnosti umožňujú tvorbu reaktívneho vápenného mlieka s vysokým obsahom Ca(OH)2 a homogénnym rozložením veľkosti častíc. Tento vysoko jemný prášok sa môže použiť aj v suchých procesoch, kde sa vyžaduje malá veľkosť častíc a ich nízky rozsah rozloženia.

Výhody

  • Garantovaná dostupnosť.
  • Garantovaná konzistentnosť.
  • Zákaznícka podpora v prípade technických a logistických problémov.
  • Prémiová kvalita.
  • Jednoduché použitie.
  • Úspory pri údržbe.
  • Zvýšená spoľahlivosť zariadenia na čistenie spalín.