Kľúčové úvahy

Mokré čistenie spalín je zložitý chemický proces, ktorého cieľom je odstrániť kyslé znečisťujúce látky a SOX. Jeho fungovanie je založené na chemickej rovnováhe v kale. Takáto rovnováha je ovplyvnená zložením spalín a zložením použitého vápenca. Spoločnosť Carmeuse zabezpečuje, aby výber a príprava vápenca dokonale vyhovovali tomuto procesu.

Produkt CleanCalco® LS ponúka vysokú stabilitu vlastností, aby tak uľahčil prevádzku zariadenia na čistenie spalín. Chemické zloženie, zrnitosť a reaktivita vápenca sa kontrolujú už v našom lome. To zaručuje, že dodávky budú vyhovovať vašim potrebám a prevádzka bude bezproblémová a nákladovo optimalizovaná. CleanCalco® LS je možné dodávať kompletne zomletý, s konštantnou zrnitosťou alebo v kusovej forme, ktoré si zomelie užívateľ s pomocou technického tímu Carmeuse.

Výhody

  • Garantovaná dostupnosť.
  • Súlad so špecifikáciami.
  • Zákaznícka podpora v prípade technických a logistických problémov.
  • Jednoduché použitie.
  • Úspory pri údržbe.
  • Zvýšená spoľahlivosť zariadenia na čistenie spalín.