Kľúčové úvahy

Aktívne uhlie je dobre známy adsorbent, ktorý zachytáva ťažké kovy, ako napríklad ortuť a organické zlúčeniny, ako sú dioxíny a furány. Tieto „mikroznečisťujúce látky“ tvoria malú časť spalín a ich povolené úrovne emisií sa zvyčajne blížia k úrovni detekcie. Aktívne uhlie predstavuje určité riziká a produkt si vyžaduje prijatie zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení (zóna ATEX). Ďalším problémom je zabezpečenie správneho rozšírenia malého množstva činidla v celom prúde spalín tak, aby sa dosiahla najnižšia požadovaná úroveň emisií.

CleanCalco® FGC-AC je homogénny produkt typu „všetko v jednom“, ktorý je vyrobený na mieru. Obsahuje aktívne uhlie na redukciu mikroznečisťujúcich látok a hasené vápno na odstránenie kyslých znečisťujúcich látok. Množstvo aktívneho uhlia je prispôsobené tak, aby vyhovovalo konkrétnym potrebám každého procesu čistenia spalín. Konečný produkt je bezpečnejší na použitie (bez ATEXu) a keďže je zmes homogénna, rozptýlenie aktívneho uhlia v celom prúde spalín je jednoduchšie.
 

Výhody

  • Garantovaná dostupnosť.
  • Garantovaná konzistentnosť.
  • Zákaznícka podpora v prípade technických a logistických problémov.
  • Prémiová kvalita.
  • Produkt "všetko v jednom" pre zachytávanie širšieho rozsahu znečisťujúcich látok.
  • Bezpečný produkt (bez nebezpečenstva výbuchu).
  • Lepšie rozptýlenie častíc aktívneho uhlia v celom prúde spalín.
  • Úspory pri údržbe.
  • Zvýšená spoľahlivosť zariadenia na čistenie spalín.