Kľúčové úvahy

Techniky (polo)suchého čistenia spalín sú súčasťou rozsiahlej skupiny procesov. Niektoré z týchto procesov, ako procesy s nižšou účinnosťou odstraňovania alebo s vylepšeniami, ako sú recirkulácia, reaktivácia a úprava činidiel, atď., sú plne kompatibilné s nákladovo efektívnym haseným vápnom.

CleanCalco® FGC je hasené vápno, optimalizované pre tieto typické prípady. Ide o suchý, biely prášok, pripravený na okamžité použitie, s optimalizovaným merným povrchom.
Ak si niektoré procesy vyžadujú lepšie charakteristiky, nami vyvinuté hasené vápno CleanCalco® HPV je možné použiť pre dosiahnutie tohto cieľa pri zníženom raste mernej spotreby.
 

Výhody

  • Garantovaná dostupnosť.
  • Garantovaná konzistentnosť
  • Zákaznícka podpora v prípade technických a logistických problémov.
  • Optimalizovaná kvalita.
  • Jednoduché použitie.
  • Úspory pri údržbe.
  • Zvýšená spoľahlivosť zariadenia na čistenie spalín.