Kľúčové úvahy

Polosuchý proces čistenia spalín sa používa bežne. Veľké prietoky si niekedy vyžadujú výrobu haseného vápna priamo na mieste. Dodané hasené vápno musí byť preto vhodné pre dané zariadenie, aby vytvorilo efektívne činidlo.

Špecifikácie produktu CleanCalco® CDS sú optimalizované a ponúkajú vysokú konzistentnosť reaktivity a čistoty, aby sa zabezpečila hladká prevádzka hydratačného zariadenia. CleanCalco® CDS sa dodáva s konštantnou zrnitosťou, je pripravený na okamžité použitie v hydratačnom zariadení a je špeciálne upravený pre každé použité zariadenie.

Výhody

  • Garantovaná dostupnosť.
  • Garantovaná konzistentnosť.
  • Zákaznícka podpora v prípade technických a logistických problémov.
  • Prémiová kvalita.
  • Jednoduché použitie.
  • Úspory pri údržbe.
  • Zvýšená spoľahlivosť zariadenia na čistenie spalín.