Kľúčové úvahy

Rad produktov AquaCalco® bol vyvinutý s cieľom uspokojiť rôzne požiadavky v odvetví čistenia vôd. Spoločnosť Carmeuse dodáva produkty AquaCalco® v dvoch akostiach pre dva rôzne typy použitia.

Výhody

AquaCalco® SW 97/30 a 97/20 sú špeciálne typy haseného vápna s priemernou veľkosťou častíc 20 mikrónov. Ich index rozpustnosti je nižší ako 5 sekúnd, aby sa dosiahli vynikajúce charakteristiky v peletových reaktoroch. Vďaka svojmu extrémne nízkemu obsahu hliníka sú tieto hydráty jedinečnými produktmi na úpravu pitnej vody, dodávanej náročným odberateľom, ako sú nemocnice a strediská zdravotnej starostlivosti.