Kľúčové úvahy

Rad produktov AquaCalco® bol vyvinutý s cieľom uspokojiť rôzne požiadavky v odvetví čistenia vôd. Spoločnosť Carmeuse dodáva produkty AquaCalco® v dvoch akostiach pre dva rôzne typy použitia. 

Výhody

Nehasené vápno AquaCalco® QW a hydrát AquaCalco® SW sú veľmi čisté výrobky s manipulačnými parametrami, prispôsobenými pre zariadenia na úpravu vody. Okrem základných kvalitatívnych parametrov sa v tomto prípade pravidelne kontrolujú príslušné zlúčeniny v pitnej vode.