Kľúčové úvahy

Rad produktov AquaCalco® bol vyvinutý s cieľom uspokojiť rôzne požiadavky v odvetví čistenia vôd. Spoločnosť Carmeuse dodáva produkty AquaCalco® v dvoch akostiach pre dva rôzne typy použitia.

Výhody

Nehasené vápno AquaCalco® Q a hydrát AquaCalco® S s upravenými vlastnosťami sa dodávajú pre účely čistenia priemyselnej vody a splňujú konkrétne požiadavky procesu. Vysoko reaktívne nehasené vápno s nízkym obsahom zvyškov hasenia je najlepším produktom pre moderné zariadenia na hasenie vápenného mlieka. Jemné hasené vápno s nízkym obsahom abrazívnych látok je alternatívou k haseniu nehaseného vápna.