Kľúčové úvahy

Rad produktov AquaCalco® bol vyvinutý s cieľom uspokojiť rôzne požiadavky v odvetví čistenia vôd. Spoločnosť Carmeuse dodáva produkty AquaCalco® v dvoch akostiach pre dva rôzne typy použitia.

Výhody

AquaCalco® MW 20F a MW 25 F sú špeciálne typy hotového vápenného mlieka s indexom rozpustnosti, ktorý im zabezpečuje výnimočné charakteristiky pri ich použití v peletových reaktoroch. Vďaka svojmu extrémne nízkemu obsahu hliníka ide o výnimočné produkty na úpravu pitnej vody, dodávanej náročným odberateľom, ako sú nemocnice a strediská zdravotnej starostlivosti.