Kľúčové úvahy

Rad produktov AquaCalco® bol vyvinutý s cieľom uspokojiť rôzne požiadavky v odvetví čistenia vôd. Spoločnosť Carmeuse dodáva produkty AquaCalco® v dvoch akostiach pre dva rôzne typy použitia.

Výhody

Rad hotových vápenných mliek AquaCalco® M od spoločnosti Carmeuse predstavuje optimálny produkt pre malé a stredné čistiarne vôd. Tento produkt, ktorý ponúka dobrú schopnosť čerpania a nízku rýchlosť usadzovania, je možné dodať s koncentráciou až do 50% sušiny - je to najlepšia voľba vo svojej triede.