Kľúčové úvahy

Rad produktov AQUACALCO bol vyvinutý s cieľom uspokojiť rôzne požiadavky v odvetví čistenia vôd. Spoločnosť Carmeuse dodáva produkty AQUACALCO v dvoch akostiach pre dva rôzne typy použitia. Viacúčelová akosť AQUACALCO je optimalizovaná pre použitie v priemyselných procesných vodách a pre čistenie odpadových vôd. Produktová rada AQUACALCO „W“ bola vyvinutá pre náročné použitie pri úprave pitnej vody a je v súlade s európskou normou pre pitnú vodu (EN 12518).

Výhody

  • K dispozícii vo všetkých formách - ako nehasené vápno, hydrát, vápenné mlieko.
  • Vysoká chemická čistota.
  • Nehasené vápno a hydráty dostupné v niekoľkých zrnitostiach.
  • Vápenné mlieko je k dispozícii v niekoľkých stupňoch koncentrácie až do 50%.
  • Konzistentná kvalita pre každé použitie.
  • Súlad s EN 12518 (rad AquaCalco® „W“).
  • Kompatibilita s peletovými reaktormi (špeciálne typy AquaCalco® „W“).

Variácia tohto produktu

AQUACALCO® Q a S

Nehasené vápno AquaCalco® Q a hydrát AquaCalco® S s upravenými vlastnosťami sa dodávajú pre účely čistenia priemyselnej vody a splňujú konkrétne požiadavky procesu.

AQUACALCO® QW a SW

Nehasené vápno AquaCalco® QW a hydrát AquaCalco® SW sú veľmi čisté výrobky s manipulačnými parametrami prispôsobené pre zariadenia na úpravu vody. 

AQUACALCO® M

Rad hotových vápenných mliek AquaCalco® M od spoločnosti Carmeuse predstavuje optimálny produkt pre malé a stredné čistiarne vôd.

AQUACALCO® SW 97/30 a 97/20

AquaCalco® SW 97/30 a 97/20 sú špeciálne typy haseného vápna s priemernou veľkosťou častíc 20 mikrónov. 

AQUACALCO® MW

AquaCalco® MW je značkové vápenné mlieko, určené pre distribúciu ako hotový produkt.

AQUACALCO® MW 20F a MW 25F

AquaCalco® MW 20F a MW 25 F sú špeciálne typy hotového vápenného mlieka s indexom rozpustnosti, ktorý im zabezpečuje výnimočné charakteristiky pri použití v peletových reaktoroch.