Zariadenia na čistenie vody a odpadu využívajú zložité procesy, ktoré si pri zavádzaní nových činidiel a riešení nemôžu dovoliť žiadne odstávky ani komplikácie. Prevádzka na obtokovom rozvode s pilotným zariadením je jediné vhodné riešenie.

Náš tím pre aplikačné technológie vlastní a prevádzkuje pilotné zariadenie pre optimalizáciu produktov a procesov v nasledujúcich oblastiach:

  • Príprava vápenného mlieka.
  • Čistenie biologických tuhých látok (predbežné vápnenie, následné vápnenie, proces CODECAL).

Spolu s našimi externými partnermi tiež zabezpečujeme pilotné zariadenia pre skúšky:

  • Odvodnenia priemyselných kalov a biologických tuhých látok.
  • Spevnenie/ stabilizáciu sedimentov, priemyselných kalov, kontaminovanej pôdy a produktov spaľovania uhlia.

Mohlo by vás zaujímať