Kľúčové úvahy

Lepšia schopnosť čerpania bola dosiahnutá vďaka prítomnosti množstva mikročastíc s veľkosťou pod 2µm, čo pomáha zlepšovať dlhodobé vlastnosti zmesí. Vďaka týmto mikročasticiam ide o produkt s konzistentnými vlastnosťami pri absorpcii vody, čo je pre samozhutňujúci betón veľmi výhodné. 

Výhody

Vďaka svojej svetlej farbe sa použitie PremiaCal® odporúča v architektonickom betóne, vďaka čomu sa znižuje potreba použitia farbiacich činidiel. Okrem tejto technickej výhody PremiaCal® dokáže tiež čiastočne nahradiť v zmesi cement, ak bude certifikovaný v súlade s Equivalent Concrete Performance Concept podľa Európskej normy EN 206 o betóne. To umožní výrobcom dosiahnuť výrazné úspory nákladov a zníženie uhlíkovej stopy pri podpore LCA.