Pochopenie vašich potrieb

"Biologické tuhé látky" je všeobecný názov pre niekoľko typov biologického odpadu, kde ten hlavný predstavuje kal z komunálnej odpadovej vody a zvyšky z poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu.  Aj keď sú vytvárané ako odpad, biologické tuhé látky môžu obsahovať cenné organické látky. Veľké objemy týchto materiálov sa preto opätovne používajú v poľnohospodárstve, lesníctve a v krajinných úpravách plne v súlade s konceptom európskeho hospodárstva, využívajúceho odpad. Stabilizácia a hygienizácia sú pre biologické tuhé látky pred ich opätovným použitím absolútne nevyhnutné. Vápnenie je overený a vysokoefektívny proces stabilizácie a hygienizácie biologických tuhých látok.

Biologický kal je nevyhnutným výsledkom čistenia komunálnej odpadovej vody v súlade s európskou legislatívou. Biologický kal sa zahusťuje a odvodňuje v čističke, tento kal však nie je možné okamžite opakovane použiť hlavne kvôli:

  • Biologickej odbúrateľnosti, ktorá má za následok vznik zápachu a uvoľnenie organických kyselín (stabilizácia biologického kalu nie je štandardom u všetkých čističiek odpadových vôd).
  • Prítomnosť patogénov, škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Neošetrené zvieracie vedľajšie produkty majú podobné nebezpečné vlastnosti.
Biologická stabilizácia a hygienizácia sú minimálne fázy čistenia, ktoré sú potrebné pre umožnenie bezpečného opätovného použitia biologických tuhých látok v poľnohospodárstve a podobných odvetviach.

Riešenia pre vaše potreby

Vápno dokáže zabezpečiť množstvo účinkov pri čistení biologických tuhých látok:

  • Flokulácia tekutého kalu kombinovaným účinkom vápna a železitých alebo hliníkatých solí, vďaka tomu sa často používa pri intenzifikácii procesov odvodnenia.
  • Zvýšenie účinnosti vo väčšine typov odvodňovacích zariadení vďaka účinku minerálnej záťaže vápna.
  • Devitalizácia patogénov vďaka exotermickej hydratácii nehaseného vápna.
  • Dlhodobé zníženie zápachu vďaka vysokej pH, ktorá udržiava látky, podieľajúce sa na zápachu, v rozkladnej forme.

Spoločnosť Carmeuse vyvinula rad produktov BIOCALCO pre základné procesy čistenia biologických tuhých látok.

Ostatné služby: Čistenie vody a odpadu

Zobraziť všetky
drinking_water
Čistenie pitnej vody
industrial_water
Čistenie priemyselnej odpadovej vody