Biološki mulj

"Biosolids" je generički naziv za nekoliko vrsta biološkog mulja. To su uglavnom muljevi iz opština, prerada hrane i nusproizvodi životinjskog porekla. Iako, su u osnovi otpad biočvrste materije sadrže vredne organske materije. Zbog toga se velike količine ovih materijala ponovo koriste u poljoprivredi, šumarstvu i uređenju prostora  u potpunom skladu sa konceptom Evropske cirkularne ekonomije. Stabilizacija i prečišćavanje su obavezni za biočvrste materije pre ponovne upotrebe. Carmeuse je razvio BioCalco® proizvodni asortiman kako bi se uklopio u glavne procese tretmana biočvrstih materija i kako bi maksimizirao višestruki efekat  kalcifikacije.

Image
Sludge_1

Prednosti detaljnije:

Prečišćavanje:

  • BioCalco® proizvodi su prethodno registrovani kao biocidi i njihova funkcija je da podignu pH iznad 12 u trajanju od najmanje 2 sata. Ovo omogućava stabilizaciju i imobilizaciju patogena štetnih po zdravlje ljudi.
  • BioCalco® K ima dvostruku funkciju jer dodaje na povećanje pH, povećanje temperature koje se može koristiti za delimičnu pasterizaciju mulja u skladu sa zakonima.

Cirkularna ekonomija:

  • Asortiman BioCalco® omogućava ponovnu upotrebu bio mulja u poljoprivredne svrhe kao dopuna zemljišta, gde dodatak kalcijuma i magnezijuma ima visoku dodatu vrednost za amandmane zemljišta.

Bezbednije i lakše rukovanje biočvrstim materijama:

  • Lakše rukovanje i odvodnjavanje biočvrstih materija.
  • Stabilizacija i imobilizacija patogena.

Smanjenje mirisa:

  • Dugotrajno smanjenje mirisa zahvaljujući visokom pH, koji mirisne supstance održava u disociranom obliku.

Dostupnost:

  • Nema ograničenja dostupnosti i lokalno proizvedeno.