Understanding Your Market Needs

Glavne komponente stakla su silikatni pesak, natrijum karbonat i krečnjak. Takođe, može se koristiti i dolomit, kako bi se osiguralo razlaganje magnezijum karbonata u staklarskoj peći. Oslobađa se ugljen-dioksid, što pomaže u mešanju rastopa. Ovako nastali CaO reaguje sa drugim sastojcima kako bi se formirao natrijum/kalcijum/magnezijum silikat, koji je glavni sastojak većine stakala. CaO čini od 5% do 10% mešavine. U nekim slučajevima, krečnjak može biti delimično ili u potpunosti zamenjen živim krečom. 


Proizvođači stakla mogu koristiti i proizvode na bazi hidratisanog kreča za prečišćavanje dimnih gasova.


Na svojstva i kvalitet stakla utiče njegov hemijski sastav, pogotovo odnos Si, Na, Ca i Mg. Ove elemente staklu obezbeđuju njegove sirovine. U silosima se sve sirovine mešaju zajedno, čime se omogućava da određene količine dostignu traženu strukturu stakla i da obezbede dobar proces. Stoga je za proizvođače stakla ključno da hemijski sastav proizvoda od kreča bude poznat i nepromenljiv. U kreču je kritična količina nečistoća, vlage, organskih sastojaka itd. Na primer, železni oksid je štetan za ravno staklo, jer utiče na boju/prozirnost.


Raspodela veličine čestica u sirovinama takođe utiče na proces izrade stakla. Većim česticama će trebati više vremena da se rastvore, dok prašina može dovesti do stvaranje gasovitih uključaka i uticati na prenos toplote u peći.  

Solutions to Meet Your Needs

Carmeuse isporučuje konzistentni i visokokvalitetni krečnjak, živi kreč, dolomit i dolomitni kreč za staklarsku industriju.