Mekalmix®

Mekalmix® je savršena kombinacija hidrata i cementa za vaše zidanje i malterisanje.

25.000
stanova godišnje u Evropi
15
zadovoljne biljke
60
godine stručnosti

Ključne informacije

  • Mekalmix® je idealna mešavina hidrata i cementa, što rezultira odgovarajućom obradivosti i adhezijom za svrhu i upotrebu ovog proizvoda.
  • Olakšava poslove na gradilištu, jer se mešavini moraju dodati samo voda i pesak.
  • Mekalmix® čini posao radnika na gradilištu lakšim i bržim.
  • Hidratacija u mešavinama takođe čini uslove unutrašnjeg vazduha zdravijim za stanovnike zgrade, što je poznato decenijama.