Footcal®

Bezbedan proizvod od belog kreča za oblaganje fudbalskih terena veoma bele svetle boje.

Ključne informacije

  • Za bele linije na fudbalskim terenima sa neutralnim pH.
  • Neutralni pH je važan za fudbalere jer mogu da dobiju otvorene povrede dok igraju sport i klize duž linija terena.
  • Sprečava zapaljenje rana.