Calcitec® za građevinske materijale

Projektovani mleveni krečnjak sa visokim sadržajem kalcijum karbonata. Upotreba Calcitec® u mešavini rezultira visokim performansama, dugotrajnim krovnim membranama i šindrom. Takođe je najbolje rešenje za sve vrste gotovih betona i gotovih betona. Preporučuje se za upotrebu u arhitektonskom betonu, minimizirajući upotrebu boja.

25.000
stanova godišnje u Evropi
15
zadovoljne biljke
60
godine stručnosti

Ključne informacije

  • Calcitec® se koristi kao skelet u mešavini bitumenskog punila za stvaranje težine mešavine.
  • Kompatibilan je sa čistim i oksidisanim bitumenom, kao i sa SBS-modifikovanim bitumenom.
  • Calcitec® se koristi u smešama za podne obloge radi stvaranja težine i stabilnosti.
  • Zahvaljujući postojanosti beline, upijanja i finoće, doprinosi efikasnijem izvođenju vašeg procesa.
  • Calcitec® može delimično da zameni cement u mešavini, nakon sertifikacije u skladu sa konceptom ekvivalentnih performansi betona u skladu sa evropskim standardom za beton EN 206.