Provocarea

Principalele componente ale sticlei sunt nisipul de siliciu, soda calcinată și piatra de var. Se poate folosi și dolomita pentru a asigura descompunerea carbonatului de magneziu în cuptorul de topit sticlă. Se eliberează dioxid de carbon care contribuie la agitarea băii. CaO rezultat reacționează cu alte ingrediente pentru a forma silicat de sodiu/calciu/magneziu, componentă principală a sticlei. CaO reprezintă 5% până la 10% din amestec. În unele cazuri, piatra de var poate fi înlocuită total sau parțial de varul ars.

Producătorii de sticlă pot folosi produse pe bază de var stins și pentru tratarea gazelor de ardere.
Proprietățile și calitatea sticlei sunt influențate de compoziția sa chimică, în special de coeficientul de Si, Na, Ca și Mg.

Materiile prime asigură acele elemente pentru sticlă. În camera lotului, toate materiile prime sunt amestecate împreună, permițând cantităților respective să atingă compoziția țintă a sticlei și asigurând un proces corespunzător. Este așadar extrem de important pentru producătorii de sticlă ca respectiva compoziție chimică a produsului pe bază de var să fie cunoscută și consistentă. Cantitatea de impurități, umezeală și materie organică, etc, din var este crucială. De exemplu, oxidul de fier este nociv foii de sticlă întrucât îi afectează culoarea/transparența.

Și distribuția dimensiunii particulelor materiei prime influențează procesul de fabricare a sticlei. Bucățile mai mari au nevoie de mai mult timp să se dizolve, în timp ce praful poate genera incluziune gazoasă și poate afecta transferul de căldură din furnal.

Soluția

Carmeuse furnizează piatră de var, var ars, dolomită și var dolomitic de calitate superioară pentru industria sticlei.