Provocarea

Hidrometalurgia reprezintă o familie mare de procese, sub formă lichidă, pentru a recupera metalele din minereuri, concentrate și soluții de sare. Principalele două exemple includ procesul Bayer pentru producția de aluminiu, extracția de zinc, nichel și plumb, prin solubilizare în cadrul unui proces cu mai multe etape, plus solubilizarea directă a aurului din minereuri. Majoritatea proceselor hidrometalurgice sunt complexe și au mai multe etape. Fiecare etapă a acestor procese necesită substanțe chimice specializate, fie pentru a recupera metalul sau pentru a-l rafina, eliminându-i impuritățile. Majoritatea proceselor hidrometalurgice includ o etapă de alcalinizare. Aceste procese sunt mai eficiente dacă se asigură alegerea corectă a substanțelor chimice și puritatea lor.

Soluția

Varul este substanța chimică alcalină cea mai disponibilă și eficientă din punct de vedere al costului, folosită la recuperarea metalelor hidrometalurgice, cum ar fi:

  • 3 etape cheie ale procesului Bayer de obținere a aluminiului din bauxită.
  • Memorare intermediară a pH-ului pentru extracția aurului prin leșiere cu cianuri.
  • Eliminarea impurităților din nichel, plumb și zinc extras din concentrate.
  • Eliminarea impurităților în cadrul extracției de litiu din soluții de sare și roci dure.


Varul este cel mai des utilizat sub formă lichidă (lapte de var), pregătit la unitățile de stingere a varului de la fața locului.

Calitatea varului și cele mai bune practici de exploatare a unei unități de producere a laptelui de var sunt cruciale pentru eficiența proceselor de solubilizare a metalelor sau de rafinare.

Other Metalurgie Extractiva applications

View all of them
pyrometallurgy
Pirometalurgia
metal ore rocks
Prelucrarea Minereurilor