Inzicht in uw marktbehoeften

Pyrometallurgie is een grote familie van hoge-temperatuurprocessen om metalen te winnen uit ertsen, concentraten en gerecycleerde bijproducten. De grondstoffen worden omgezet in  oxiden of direct ontbonden bij hoge temperaturen. Typische voorbeelden van pyrometallurgische processen zijn:

 • Het smelten van koper uit sulfide-ertsconcentraten.
 • Het bij hoge temperatuur terugwinnen van nikkel uit sulfide-ertsconcentraten
 • Het winnen van zink uit bijproducten van de staalindustrie in het Waelz-proces.
 • Het smelten van chromieterts bij de productie van ferrochroom volgens het Perrin proces.
 • Het sulfaatroosteren bij hoge temperatuur van lithiumertsen (hard gesteente).

Metalen worden teruggewonnen en onzuiverheden worden verwijderd in de gesmolten fase. Fluxen (slakmakers) zijn nodig om onzuiverheden door slakken te verwijderen. Er worden vele soorten reagentia gebruikt om het teruggewonnen metaal of de onzuiverheden in ontbindingsprocessen bij hoge temperatuur op te vangen. Alle chemicaliën die in pyrometallurgische processen worden gebruikt, moeten met een hoge zuiverheid en constante kwaliteit hebben om een consistente en efficiënte terugwinning van metaal te garanderen.
 

Solutions to Meet Your Needs

Kalk en kalksteen bienden talrijke functies in de pyrometallurgie, zoals :

 • Het mogelijk maken van het slakproces in kopersmelterij en Waelz-zinkenterugwinning.
 • Het vergemakkelijken van het smelten van chromieterts.
 • Het afvangen van zwaveldioxide bij het roosten van sulfide-ertsen van lithiumerts.
 • Het afvangen van zuurverontreinigende stoffen uit pyrometallurgische rookgassen.

PRODUCTEN

Carmeuse levert hoogwaardige kalk- en kalksteenreagentia voor pyrometallurgische processen, zowel voor de extractie/raffinage van kernmetalen als voor de industriële rookgasbehandeling van metaalfabrieken.

 • Ongebluste kalk.
 • Gebluste kalk
 • Kalksteen en dolomiet.
 • Fijn gemalen kalksteen en dolomiet.

ONDERSTEUNING

 • Kwaliteit en levering.
 • Productinnovatie.
 • Optimalisatie + specialisatie.
   

Other Non-ferrometalen en mijnbouw applications

View all of them
metal ore rocks
Ertsverwerking
hydrometallurgy
Hydrometallurgie