Biologisch slib

"Biosolids" is de verzamelnaam die gebruikt wordt voor verschillende soorten biologisch slib. Dit is voornamelijk slib van intercommunale waterzuiveringen, voedingsverwerkende industrie en dierlijke bijproducten. Hoewel biosolids als afval worden gezien, bevatten deze nog veel waardevolle nutrienten. Hierdoor worden deze stromen heel vaak hergebruikt in de landbouw, bosbouw en landschapsarchitectuur, geheel in lijn met het Europese concept van de circulaire economie. Stabilisatie en hygiënisatie van de biosolids zijn verplicht vóór hergebruik. Carmeuse heeft het BioCalco® productassortiment ontwikkeld om aan te sluiten bij de belangrijkste processen voor de behandeling van biosolids en effecten van de kalkadditie te maximaliseren.

Image
Sludge_1

Voordelen in meer detail:

Hygiënisatie:

  • BioCalco® producten zijn geregistreerd als biociden met als  functie  het verhogen van de pH boven de 12 gedurende minimaal 2 uur. Hierdoor kunnen ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid worden gestabiliseerd en geïmmobiliseerd.
  • BioCalco® Q heeft een dubbele functie omdat het bovenop de pH-verhoging een temperatuurverhoging toevoegt die kan worden gebruikt om het slib gedeeltelijk te pasteuriseren in overeenstemming met de wetgeving.

Circulaire economie:

  • Het BioCalco®-gamma maakt het hergebruik van bioslib voor landbouwdoeleinden als bodemverbeteraar mogelijk, waarbij de toevoeging van calcium en magnesium een hoge toegevoegde waarde heeft voor bodem.

Veiligere en eenvoudigere verwerking van biosolids:

  • Gemakkelijker te hanteren en  te ontwateren biosolids.
  • Stabilisatie en immobilisatie van pathogenen.

Geurreductie:

  • Langdurige vermindering van geur dankzij de hoge pH, die geurstoffen in gedissocieerde vorm houdt.

Beschikbaarheid:

  • Geen beschikbaarheidsbeperkingen en lokaal geproduceerd.