Inzicht in uw marktbehoeften

De belangrijkste grondstoffen van glas zijn zand, natriumcarbonaat en kalksteen. Dolomiet kan ook gebruikt worden om magnesiumcarbonaat in een glasoven te ontbinden. De kooldioxide die vrij komt in het proces,    draagt bij tot de agitatie van het bad. De resulterende CaO reageert met de andere bestanddelen om natrium/calcium/magnesiumsilicaat te vormen, een belangrijke component van de meeste glassoorten.
CaO maakt 5 tot 10% van het mengsel uit. In sommige gevallen kan kalksteen geheel of gedeeltelijk    worden vervangen door ongebluste kalk.

Glasfabrikanten kunnen ook gebluste kalkproducten gebruiken voor de reiniging van rookgassen.

De eigenschappen en de kwaliteit van het glas worden beïnvloed door de chemische samenstelling ervan, met name de verhouding tussen Si, Na, Ca en Mg. De grondstoffen leveren deze elementen voor het glas. Tijdens het proces, worden alle grondstoffen gemengd, zodat de beoogde samenstelling van het glas in de juiste hoeveelheden wordt bereikt en een goed proces wordt gegarandeerd. Voor glasfabrikanten is het dus van essentieel belang dat de chemische samenstelling van het kalkproduct bekend en consistent is. De hoeveelheid onzuiverheden, vocht, organische stof, enz. in de kalk is van essentieel belang. Ijzeroxide, bijvoorbeeld, is schadelijk voor vlakglas omdat het de kleur/transparantie aantast.

Ook de korrelgrootteverdeling van de grondstoffen beïnvloedt het productieproces van  glas. Grotere korrels hebben meer tijd nodig om op te lossen, terwijl fijn stof gasvormige insluiting kan veroorzaken en de warmteoverdracht in de oven kan beïnvloeden.

Solutions to Meet Your Needs

Carmeuse levert kalksteen, ongebluste kalk en dolomiet van constante hoge kwaliteit voor de glasindustrie.