Biologický kal

"Biosolid" je obecný název pro několik typů biologických kalů. Jedná se především o kaly z komunální sféry, ze zpracování potravin a vedlejší produkty živočišného původu. Přestože vznikají jako odpad, obsahují biosolidy cenné organické látky. Proto se velké objemy těchto materiálů znovu využívají v zemědělství, lesnictví a při úpravách krajiny, a to plně v souladu s evropskou koncepcí oběhového hospodářství. Stabilizace a hygienizace jsou pro biosolid před opětovným použitím povinné. Společnost Carmeuse vyvinula řadu produktů BioCalco® tak, aby vyhovovala hlavním procesům zpracování biosolidů a maximalizovala mnohonásobný vápnící efekt.

Obrázek
Sludge_1

Podrobnější informace o výhodách:

Hygienizace:

  • Produkty BioCalco® jsou předem registrovány jako biocidy a jejich funkcí je zvýšit pH nad 12 po dobu minimálně 2 hodin. To umožňuje stabilizaci a imobilizaci patogenů škodlivých pro lidské zdraví.
  • BioCalco® Q má dvojí funkci, protože kromě zvýšení pH přidává i zvýšení teploty, které lze využít k částečné pasterizaci kalu v souladu s legislativou.

Oběhové hospodářství:

  • Řada BioCalco® umožňuje opětovné využití biologických kalů pro zemědělské účely jako půdních doplňků, kde má přídavek vápníku a hořčíku vysokou přidanou hodnotu pro půdní doplňky.

Bezpečnější a snadnější manipulace s biokaly:

  • Snadnější manipulace a odvodňování biokalů.
  • Stabilizace a imobilizace patogenů.

Snížení zápachu:

  • Dlouhodobé snížení zápachu díky vysokému pH, které udržuje zapáchající látky v disociované formě.

Dostupnost:

  • Dostupnost: Bez omezení dostupnosti a lokální výroba.