Pochopení vašich potřeb

Vlastnosti a kvalita skla jsou ovlivněné jeho chemickým složením, hlavně podílem Si, Na, Ca a Mg. Pro sklo zajišťují tyto prvky suroviny. V dávkovacím provozu se všechny suroviny míchají, což zajistí, aby příslušná množství umožnila cílové složení skla a zajistil se vhodný proces. Potom je pro výrobce skla klíčové, aby chemické složení vápenného produktu bylo známé a konzistentní. Velmi důležité je množství nečistot, vlhkosti, organických látek atd. ve vápně. Například oxid železitý je nevhodný pro ploché sklo, protože má vliv na barvu a průzračnost.

Také poměr velikosti částic v surovinách ovlivňuje proces výroby skla. Větší částice vyžadují delší dobu na rozpuštění a prach dokáže zároveň vytvořit plynové inkluze a ovlivnit přestup tepla v peci.
 

Řešení pro vaše potřeby

Společnost Carmeuse dodává pro sklářský průmysl vysoce kvalitní vápenec, hašené vápno, dolomit a dolomitické vápno.