Pochopení vašich potřeb

Pyrometalurgie představuje velkou skupinu vysoce teplotních procesů, využívaných při získávání kovů z rudy, koncentrátů a recyklovaných vedlejších produktů. Suroviny se přeměňují na oxidy nebo se přímo rozkládají při vysokých teplotách. Typické příklady pyrometalurgických procesů: 

 • Tavení mědi z koncentrátů sirnaté rudy.
 • Získávání niklu při vysoké teplotě z koncentrátů sirnaté rudy.
 • Extrakce zinku z vedlejších produktů výroby oceli v procesu Waelza.
 • Tavení chromitové rudy při výrobě ferochromu procesem Perrina.
 • Vysokoteplotní spékání sulfátu lithiových rud (tvrdá hornina).

Kov se získává a nečistoty se odstraňují v roztavené fázi. Tavidla (struskotvorné přísady) jsou potřebná pro tvorbu strusky z nečistot. Pro zachytávání získaného kovu nebo nečistot během procesu rozkladu při vysokých teplotách se využívá mnoho druhů činidel. Aby se zajistilo konzistentní a efektivní získávání kovů, všechny chemikálie, používané v pyrometalurgických procesech, musí dosahovat vysokou čistotu a konzistentní kvalitu.

Řešení pro vaše potřeby

Vápno a vápenec plní v pyrometalurgii množství funkcí:

 • Umožňují struskotvorný proces při tavení mědi a získávání zinku procesem Waelza.
 • Umožňují tavení chromitových rud.
 • Zachytávají oxid siřičitý při vypalování sulfidu lithiových rud.
 • Zachytávají kyselé nečistoty ze spalin pyrometalurgie.

Společnost Carmeuse dodává vysoce kvalitní vápenná a vápencová činidla pro pyrometalurgické procesy, pro základní extrakci/rafinaci kovů, jakož i pro čištění průmyslových spalin z metalurgických provozů.

 • Nehašené vápno
 • Hašené vápno
 • Mletý vápenec a dolomit
 • Drcený vápenec a dolomit
   

Ostatní služby: Neželezné kovy

Zobrazit všechny z nich
metal ore rocks
Zpracování rudy
hydrometallurgy
Hydrometalurgie