Náš technický tým má už více než 50leté praktické zkušenosti s čištěním emisí. Naši specialisté vám dokážou předložit technické možnosti, vyhodnotit plánované návrhy z technického i ekonomického hlediska a provést demonstrační zkoušky s použitím našeho pilotního zařízení, analyzátoru plynu a laboratorního testování.

Posouzení možností čištění spalin je obvykle velmi složitý proces. Ve většině případů jsou tyto možnosti čištění mimo základní činnosti nebo kompetence sektoru, který je chce realizovat. Čištění spalin nepředstavuje zanedbatelné náklady, proto během realizace čištění spalin neexistuje žádný prostor na chyby. Přestože smluvní garance nabízejí určitou ochranu, nejlepší možností minimalizace rizik a zajištění vhodného procesu je demonstrační zkouška.

Odborný tým Carmeuse má více než 50 let zkušeností a dokáže vám poskytnout podporu v následujících oblastech:

  • Porovnání technických možností.
  • Technické a ekonomické vyhodnocení svěřeného návrhu nebo návrhů.
  • Spolupráce s architektonickými a technickými firmami, zhotoviteli nebo původními výrobci zařízení (OEM) za účelem ověření celého rozsahu, včetně optimalizace strategie dodávek činidel a vedlejších produktů.

Aplikační tým Carmeuse je plně vybavený na provedení demonstrační zkoušky ve vašem provozu nebo v naší laboratoři:

  • Náš mobilní analyzátor spalin dokáže měřit složení vašich spalin a potvrdit splnění požadavků na čištění spalin.
  • Pilotní zařízení na simulaci čištění spalin dokáže syntetizovat vaše spaliny a změřit účinnost našeho řešení.
  • Naše mobilní pilotní zařízení může být instalované ve vaší provozovně, aby fungovalo v reálných podmínkách a otestovalo vliv našeho řešení na váš proces.

Všechny tyto možnosti umožňují společnosti Carmeuse stanovit a optimalizovat podmínky procesu a specifikace a také dávkování činidla, aby se minimalizovaly celkové náklady na dodržení předpisů.

Možná vás zajímá