Průmyslové procesy nejsou nikdy stabilní. Kolísání má vliv na čištění spalin a může vést k procesům, které nejsou optimalizované. Když nebudete pozorně sledovat parametry tohoto procesu, problémy se mohou objevit mnohem později, až potom, když výrazně ovlivnily vaše související činnosti (nedodržení předpisů, náklady atd.).

Automatizace čištění spalin je navržená tak, aby reagovala na jakékoliv změny v procesu a přizpůsobila činnosti tak, že se zajistí soulad s předpisy. Všeobecně systémy nejsou optimalizované na zajištění nákladů na soulad s předpisy, takže se v průběhu doby musí monitorovat série KPI. V mnohých společnostech mají tyto výkonnostní indikátory mnohem nižší prioritu než jejich hlavní podnikatelská činnost. V důsledku toho se jakákoliv odchylka od optimalizovaných činností často identifikuje až tehdy, když už došlo k výrazným nákladovým dopadům. Tyto dopady zahrnují nadměrnou spotřebu činidla, zvýšenou produkci vedlejších produktů, dodatečné provozní náklady, nadměrnou údržbu atd. 

Náš modul „Tune-It“ umožňuje našim zákazníkům, aby sdíleli některé vybrané provozní údaje s naším datovým centrem přes přímé bezpečné spojení. Naše datové centrum zpracuje informace a bude vás přímo informovat hned, když se zjistí odchylka, a před tím, než by mohlo dojít k výraznému ovlivnění vaší činnosti. Jednou z možností je, že bude upozorněný i náš technický tým. Takto se vám poskytne okamžitá pomoc s identifikací problému na dálku, navrhnou se způsoby, jak se vrátit k optimalizovaným procesům a monitorují se nová nastavení po změnách. Pokud je potřebné provést hlubší analýzu, náš technický tým je plně připravený poskytnout další podporu přímo na místě. 

Možná vás zajímá