Zařízení na čištění vody a odpadu využívají složité procesy, kde si při zavádění nových činidel a řešení není možné dovolit žádné odstávky ani komplikace. Provoz na obtokovém rozvodu s pilotním zařízením je jediné vhodné řešení.

Náš tým pro aplikační technologie vlastní a provozuje pilotní zařízení pro optimalizaci produktů a procesů v následujících oblastech:

  • Příprava vápenného mléka.
  • Čištění biologických tuhých látek (předběžné vápnění, následné vápnění, proces CODECAL).

Spolu s našimi externími partnery také zajišťujeme pilotní zařízení pro zkoušky: 

  • Odvodnění průmyslových kalů a biologických tuhých látek.
  • Zpevnění/stabilizace sedimentů, průmyslových kalů, kontaminované půdy a produktů spalování uhlí.

Možná vás zajímá