Společnost Carmeuse klade silný důraz na úplnou eliminaci zranění svých zaměstnanců a návštěvníků provozu.

Specialisté Carmeuse jsou schopní zajistit odborné školení v oblasti „ověřených postupů“ pro bezpečné používání vápenných produktů a produktů na bázi vápna.

Díky svým rozsáhlým zkušenostem může společnost Carmeuse poskytovat svým zákazníkům technické školení v oblasti: 

  • Ověřených postupů pro manipulaci s vápnem za účelem snížení prašnosti a odpadu, čehož výsledkem je zlepšené využití vápna a snížení spotřeby.
  • Ověřených postupů pro výrobu strusky zvolením a optimalizací správných tavidel, výpočtů zásaditosti, příměsí a časového rozvrhu činností.
  • Odborného pohledu na technologii injektáže vápna a její přínosy.
     

Možná vás zajímá