Klíčové aspekty

Calcitec® se využívá na výrobu fasádních hliněných cihel a směs je tvořená křemenem, oxidem hlinitým, živcem a oxidy železa. Po vypálení tak vznikne hnědá, růžová nebo červená cihla v závislosti na množství oxidu železitého ve směsi.  

Přínosy pro vás

Přítomnost materiálu Calcitec® ve směsi změní barvu cihly na žlutou nebo krémovou. Pomocí barvicích činidel je barvu možné upravit pro různý sortiment trendových cihel.