Klíčové aspekty

Lepší schopnost čerpání byla dosažená díky přítomnosti množství mikročástic s velikostí pod 2µm, které pomáhají zlepšovat dlouhodobé vlastnosti směsí. Výsledkem těchto mikročástic je produkt s konzistentními vlastnostmi při absorpci vody, který je pro samozhutňující beton velmi výhodný. 

Přínosy pro vás

Díky své světlé barvě se Calcitec® doporučuje v architektonickém betonu, díky čemuž se snižuje potřeba použití barvicích činidel. Kromě této technické výhody Calcitec® dokáže částečně nahradit ve směsi cement, certifikovaný v souladu s Equivalent Concrete Performance Concept podle evropské normy EN 206 o betonu. To umožní výrobcům dosáhnout výrazné úspory nákladů a snížení uhlíkové stopy při podpoře LCA.