Pochopení vašich potřeb

„Biologické tuhé látky“ je všeobecný název pro několik typů biologického odpadu, kde ten hlavní představuje kal z komunální odpadní vody a zbytky ze zemědělského a potravinářského průmyslu. I když jsou vytvářené jako odpad, biologické tuhé látky mohou obsahovat cenné organické látky. Velké objemy těchto materiálů se proto opětovně používají v zemědělství, lesnictví a při krajinných úpravách plně v souladu s konceptem evropského hospodářství, využívajícího odpad. Stabilizace a hygienizace jsou pro biologické tuhé látky před jejich opětovným použitím absolutně nezbytné. Vápnění je ověřený a vysoce účinný proces stabilizace a hygienizace biologických tuhých látek.

Biologický kal je nezbytným výsledkem čištění komunální odpadní vody, které vyžaduje evropská legislativa. Biologický kal se zahušťuje a odvodňuje v čističce, tento kal však není možné okamžitě opakovaně použít hlavně kvůli:

  • Biologické odbouratelnosti, která má za následek vznik zápachu a uvolnění organických kyselin (stabilizace biologického kalu není standardem u všech čističek odpadních vod).
  • Přítomnosti patogenů, škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí.

Neošetřené zvířecí vedlejší produkty mají podobné nebezpečné vlastnosti.
Biologická stabilizace a hygienizace jsou minimální fáze čištění, které jsou potřebné pro umožnění bezpečného opětovného použití biologických tuhých látek v zemědělství a podobných odvětvích.

Řešení pro vaše potřeby

Vápno zajišťuje mnoho účinků při čištění biologických tuhých látek:

  • Flokulace tekutého kalu kombinovaným účinkem vápna a železitých nebo hliníkatých solí, díky tomu se často používá při intenzifikaci procesů odvodnění.
  • Zvýšení účinnosti ve většině typů odvodňovacích zařízení díky účinku minerální zátěže vápna.
  • Devitalizace patogenů díky exotermické hydrataci nehašeného vápna.
  • Dlouhodobé snížení zápachu díky vysoké hodnotě pH, která udržuje v rozkladné formě látky, podílející se na zápachu.

Společnost Carmeuse vyvinula řadu produktů BioCalco® pro základní procesy čištění biologických tuhých látek a maximalizaci vícenásobného efektu vápnění v těchto látkách.

Ostatní služby: Životní prostředí

Zobrazit všechny z nich
industrial_sludge
Čištění průmyslového kalu a znečištěné půdy
industrial_water
Čištění průmyslové odpadní vody