Pochopení vašich potřeb

Hydrometalurgie představuje velké množství procesů v kapalné formě, určených pro získávání kovů z rudy, koncentrátů a solanky. Dvěma základními příklady jsou proces Bayera pro výrobu oxidu hlinitého a extrakce zinku, niklu a olova louhováním ve vícefázovém procesu plus přímé louhování zlata z rudy.  Většina hydrometalurgických procesů je složitá a vícefázová. V každé fázi těchto procesů jsou potřebné speciální chemikálie, které se vyžadují pro získávání kovu nebo jeho rafinaci odstraněním nečistot. Součástí většiny hydrometalurgických procesů je fáze alkalizace. Tyto procesy jsou efektivnější, pokud se zvolí správné chemikálie a čistota těchto chemikálií.

Řešení pro vaše potřeby

Vápno je nejvíc dostupnou a nákladově efektivní zásaditou chemikálií, která se používá v hydrometalurgickém získávání kovů, jako například:

  • 3 klíčové fáze procesu Bayera, kterým se produkuje oxid hlinitý z bauxitu.
  • Vyrovnávání pH pro těžbu zlata kyanidovým louhováním.
  • Odstranění nečistot při těžbě niklu, olova a zinku z koncentrátů.
  • Odstranění nečistot při těžbě lithia ze solanky a tvrdých hornin.

Vápno se nejčastěji používá v tekuté formě (vápenné mléko), které se vyrábí přímo na místě pomocí zařízení na vápnění. Pro louhování kovů nebo rafinační procesy jsou životně důležité kvalita vápna a ověřené provozní postupy v zařízeních na výrobu vápenného mléka.

Společnost Carmeuse vyvinula řadu produktů AQUACALCO speciálně pro flotaci rudy a hydrometalurgické procesy. Tato speciální řada také zahrnuje hotové vápenné mléko v různých koncentracích.

  • AquaCalco® Q
  • AquaCalco® S
  • AquaCalco® M

Ostatní služby: Neželezné kovy

Zobrazit všechny z nich
metal ore rocks
Zpracování rudy
pyrometallurgy
Pyrometalurgie